Skip to content

Zdaňovanie autorov v roku 2020

Ako si autori a slobodné povolania môžu účtovať príjem z diel v roku 2020?

Nový rok prináša aj niekoľko zmien v oblasti zdaňovania autorov. Ak ste sa rozhodli rovnako tak ako my pre slobodné povolanie máme pre Vás prehladný zoznam toho akým spôsobom budeme zdaňovať autorskú činnosť a zmluvy o dielo za rok 2020.

15% daň z príjmu

Na rozlúčku nám stará vláda odklepla 15% daň. Je to vlastne najväčšia novinka v roku 2020. Čí ide o správne rozhodnutie je na polemiku. Ide o daň z čiastkového základu dane a čo je najlepšie – nezapočítavajú sa do nej iné príjmy ako príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov). Čiže príjmy z licencií, dohôd alebo zamestnaní sa tejto dane netýkajú a zdaňujú sa samostatne.

Daň 15% si môžu uplatniť právnické osoby (firmy – s.r.o.) a fyzické osoby – podnikatelia (živnostníci), ktorých celková výška príjmov (výnosov) nepresiahne 100 000 €. Pokiaľ príjmy v roku 2020 presiahnu výšku 100 000€, tak sa zdaňuje nasledovne:

  • 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne sumu 37 163,36 eur
  • 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne sumu 37 163,36 eur

Detailami a inými daňovými povinnosťami sa pre zachovanie vecnosti témy nebudeme zaoberať. Na internete nájdete množstvo iných webov, ktoré sa problematike venujú podrobnejšie. Čo je podstané sú autorské zmluvy, licencie a teda celkovo zmluvy na dielo.

Zmluva na dielo

Zmluvy na dielo podliehajú podmienkam závislým od právneho subjektu zúčastnených strán a teda či pôjde o zmluvu o dielo podľa občianskeho, obchodného alebo autorského zákonníka.

Aktuálne v roku 2020 môže ísť o 5 prípadov:

  1. Zmluva o dielo uzavretá na základe Občianského zákonníka
  2. Zmluva o dielo uzavretá na základe Obchodného zákonníka
  3. Zmluva o dielo podľa Autorského zákonníka – zrážkou (zdaňuje zadávateľ)
  4. Zmluva o dielo podľa Autorského zákonníka – v daňovom priznaní (zdaňuje autor)
  5. Licencia na dielo podľa Autorského zákonníka – v daňovom priznaní (zdaňuje autor)

Pre názornú ukážku a lepšie pochopenie pozrite porovnanie jednotlivých možností v tabuľke nižšie.

Zmluva o dielo
Obchodný zak.
Zmluva o dielo
Občiansky zak.
Zmluva o dielo
Autor. zak. (zrážkou)
Zmluva o dielo
Autor. zak. (priznanie)
Licencia
Autorský zak.
Zákon o dani§ 17 až 29,
resp § 6
§ 8 ods. 1§ 6 ods. 2
pism. a)
§ 6 ods. 2
pism a)
 § 6 ods. 4
Sadzba dane15% / 19% / 25% PO
19% / 25% FO
19% / 25%19%19% / 25%19% / 25%
Daňové
priznanie
ánoáno (typ B)
nieánonie*
do 2 207,10 
Oznamovacia
povinnosť
nienieáno
(objednávateľ)
áno
(autor)
nie
Uplatňovanie
Nákladov
ánoánonieánonie
Uplatňovanie
nezdaniteľnej
časti
PO – nie
FO – áno
nienieánonie
Daňový bonus??nieánonie
Daňové stratyánonienieánonie
Odvody
Zdravotná
PO – nie
FO – áno
ánonieánonie
Odvody
Sociálna
PO – nie
FO – áno
nienieánonie
Umelecký
fond
nie
nie
2 %
2%
2%
Porovnanie daňových a odvodových povinností autorov

PO – Právnická osoba (firmy a živnostníci)
FO – Fyzická osoba (bežný občan, ktorý koná vo vlastnom mene)

* Len pokiaľ neprekročíte

Aktívne vs Pasívne autorské príjmy

Zmluvy za dielo podľa autorského zákonníka, ktoré nepodliehajú zrážke dani, a teda že daň za nás neplatí zadávateľ, ale platíme si ju my v daňovom priznaní, delíme na aktívne a pasívne. V jednoduchosti povedané – aktívne sú činnosti súvisiace s tvorbou nového diela na objednávku a pasívne sú licencie na využívanie diela alebo umeleckého výkonu.

Licencie

Licencia oprávňuje objednávateľa využívať dielo podľa licenčnej zmluvy. Autor si môže a nemusí nárokovať odmenu. Vrámci licencie môže vymedzovať rozsah užívania a čas na ktorý je licencia platná. Jednoducho vrámci licencie sa určujú pravidlá užitia diela.

Či sa licencia vyplatí? Treba zohľadniť, že pri vyšších príjmoch z licencie môžete platiť daň až 25%. Nedá sa uplatniť daňový bonus a ani znížiť daňový základ o výdaje spojené s dielom. Na druhú stranu licencie nepodliehajú sociálnemu ani zdravotnému poisteniu.

Čo si vybrať?

Ako vidíte možností je veľa a naši zástupcovia radi robia veci… komplikovanými? Uvidíme čo si na nás pripraví vláda v ďalších rokoch. Na tento čas je to zatiaľ takto. A ak si neviete momentálne vybrať akou formou riešiť vaše autorské zmluvy, tak Vám poradím nasledovne.

Ak momentálne si študent alebo tvoríš vo voľnom čase a myslíš si, že nezarobíš viac ako je nezdaniteľné minimum, tak si vystačíš aj s občianským zákonníkom. Daňové priznanie si môžeš potom spraviť sám alebo za pár € ti ho spraví šikovná účtovníčka na počkanie.

Tí, čo sa venujú tvorbe na voľnej nohe ako freelanceri a zdá sa Vám, že vaše odvody sú príliš vysoké, tak zvážte zmluvy na autorský zákonník. Žiadajte od klienta, ak je to podnikateľ aby vám odmenu pokrátil o zrážku dane (zaplatí ju za Vás). Tým vaše povinnosti a byrokracia končia. Jediné, čo si musíte platiť je zdravotné poistenie. Pokiaľ si chcete znížiť zdravotné poistenie, tak sa zamestnajte na skutočne krátky úväzok v nejakej firme, ktorá za Vás odvody zaplatí v minimálnej čiastke a Vám tak nevzniká ďalšia povinnosť voči zdravotnej poisťovni. Samozrejme dohliadnite na to aby tomu tak bolo a daň a rovnako príspevok do fondu pre umenie zaplatil.

Samozrejme ak máte hotové dielo, ktoré môžete predávať formou licencie, tak to tak urobte. Do príjmu 2 207,10 EUR nemáte povinnosť podávať daňové priznanie. Naviac pasívny príjem z licencie nepodlieha sociálnemu a zdravotnému poisteniu. Pokiaľ však celkové výnosy z predaja licencií máte vyššie ako 37 163,36€, tak sa uplatňuje výška dane 25%. Avšak môžete v daňovom priznaní požiadať o preukázateľné alebo paušálne výdaje spojené s tvorbou diela.

Vzor Zmlúvy o dielo

Vieme, že ich hľadáte. Pripravujeme zmluvy o dielo, ktoré jednoducho upravíte k svojej potrebe. Ak si však chcete byť naozaj istý, oslovte odborníka v oblasti práva. Istotne Vám radi pomôžu vytvoriť zmluvu, ktorá pokryje všetky vaše špecifické požiadavky.

Kto sme

Sme kolektív slobodných autorov, ktorí sa snažia prinášať inovatívne riešenia pre lepšiu budúcnosť. Aktuálne naším hlavným projektom je „BUNKA„.

Zakladateľom projektu je Igor Korček, ktorý sa podieľa aj na ďalších inovatívnych a neziskových projektoch.

Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou zmeny! Spoločne budujeme lepšiu budúcnosť.

Ešte nikto nepridal svoj komentár. Buďte prvý!


Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.